GDPR

Vyplnením a zaslaním dotazníka udeľujem občianskemu združeniu Digital Marketing Club, so sídlom na Odbojárov 10, P.O.Box 95, 820 05 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 42259673, zapísané v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90- 38662, DIČ: 2023457040 súhlas na zaradenie údajov do databázy, na spracovanie svojich osobných údajov ako aj iných údajov nemajúcich charakter osobného údaju v zmysle Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.