Nezisková organizácia

Zapojte sa do nášho projektu a my vám pomôžeme.

Vy pomáhate iným. Teraz my chceme pomôcť Vám!

Snažíte sa zlepšiť veci okolo seba, ale chýbajú vám financie, dobrovoľníci alebo väčšia propagácia vašich aktivít? Možno práve lepší online marketing bude vaším riešením ako napredovať.

Neziskové organizácie pomáhajú svojim aktivitám iným. Uvedomujeme si, že aj oni potrebujú našu pomoc. Vieme, že neziskovkám častokrát chýbajú financie ale aj zručnosti v oblasti digitálneho marketingu. Práve preto sú tu Digitálni anjeli, aby s tým neziskovkám pomáhali!

Čo získate registráciou do nášho projektu?

Workshopy

Organizujeme workshopy, na ktorých budete môcť získať nové vedomosti pod vedením odborníkovi. Naučíme vás, ako efektívne využívať nástroje digitálneho marketingu a aplikovať to do praxe. Nové poznatky budete môcť využiť vo svojej neziskovke.

Prepájanie

Po vašej registrácií sa vám pokúsime nájsť jedného alebo viacerých dobrovoľníkov, ktorí vám pomôžu s vami vybranými oblasťami. Vďaka odbornej pomoci posuniete vaše aktivity na novú profesionálnu úroveň a pri tom si ušetríte financie, ktoré budete môcť využiť na iné účely.

Aký je postup?

1. Formulár

Prvým krokom je vyplnenie krátkeho formulára, kde vyplníte kontaktné údaje a oblasti, s ktorými potrebujete pomôcť.

2. Telefonický rozhovor

Cieľom telefonátu je lepšie si objasniť vaše požiadavky, aby sme vám mohli čo najlepšie naplniť vaše potreby.

3. Nájdenie dobrovoľníka

Na základe vašich potrieb vám nájdeme jedného alebo viacerých dobrovoľníkov.

3. Spolupráca

Po nájdení dobrovoľníka vás navzájom prepojíme a následne budete môcť začať spoluprácu, ktorú si budete manažovať.